Tønsberg Sjømannsforening
Referat fra spiseaften med ledsagere 20. April 2023.
Etter seks slag på skipsklokken ønsket Formann Bård Norberg 111 medlemmer og ledsagere
velkommen, fantastisk gledelig med så mange til stede. En spesiell hilsen til æresmedlemmene
Maskinsjef Ole Jacob Olsen, Driftssjef Sigmund Opthun, Maskinsjef Olav Nilsen og Maskinist Svenn
Olav Andreassen . Også særskilt velkommen til kveldens underholder ”Joppa” og et medlem som var
til stede for aller første gang.
Formann leste takkekort fra Torunn Andersen for foreningens verdige bidrag ved bisettelsen til Tor
Henrik Karlsen. For blomster ved hans 75 års dag, Peder Ole Lassegård. Og for blomster vedr.
fødselsdagen til Gunnar Andersen, formann sendte også noen varme tanker fra foreningen da
Gunnar lå på sykehuset denne kvelden.
Formann Bård ga deretter ordet og mikrofonen til kveldens artist ”Joppa”. Han ga oss 45 minutter
med veldig hyggelig underholdning med sang, gitarspill og trivelige og mer eller mindre saftige
historier. Vi kjente igjen og koste oss med 2 lokale sanger fra Erling Dittmann. Det var viser fra Evert
Taube og Einar Rose og flere trivelige sjømannsviser. Forsamlingen koset seg og deltok livlig i
allsangen der de kjente igjen teksten og visene. Stor takk til Jon-Erik ”Joppa” Lunde for hyggelig
underholdning
Så var det mat: Lammestek med karamellpudding. Nydelig og velsmakende som også Åse berømmet i
sin takke for maten tale.
Sigurd Spæren holdt et innlegg for damene og sang en liten vise.
Tore Simonsen fortalte tradisjonen tro en av sine alltid morsomme historier:
Denne gangen var det kapteinen som formidlet følgende beskjed til overstyrmannen: I morgen tidlig
vi det bli total solformørkelse kl. 9. Dette er noe vi ikke kan se hver dag, så la mannskapet stille opp
i sine beste klær på dekk slik at de kan se den. For å markere dette sjeldne fenomenet, vil jeg selv
forklare det for dem. Hvis det blir regn, vil vi ikke kunne se den særlig bra, I så fall bør mannskapet
samles i messen.
Overstyrmann formidlet ordren videre til 1. styrmannen som formidlet videre til 2. styrmann som
igjen informerte båsen som så ga beskjeden videre til mannskapet. Å huske å formidle noe videre er
åpenbart ikke så lett for beskjeden endret innhold i hvert ledd og det som mannskapet mottok lød
som følger: I morgen kl. 9 vil kapteinen forsvinne. Det er synd at dette ikke skjer hver dag.
Formann Bård informerte at styret planlegger en foreningstur med ”Kysten” 18. juni. Han etterlyste
ved håndsopprekking om det var interesse for en slik tur, og det var det. Styret går derfor videre med
planene.
Bård leste så det kjente og fornøyelige diktet av Andre Bjerke: ”En handelsreisendes liv”.
Knut E. Olson styrte så loddtrekkingen og 10 lykkelige vinner fikk med seg hjem en flott kurv med
mye ”snadder” opp i.
Åse C. Krager takket for maten. Hun nevnte etter lengre opphold i Tyskland og andre land at det
andre steder ikke er så vannlig som i Norge å takke for maten. Hun syntes det er en hyggelig skikk
som vi praktiserer. Hun fikk frem betjeningen og takket dem for god service og nydelig mat;
lammestek med amandinepoteter og karamellpudding.
Bård takket så alle for fremmøte, ønsket alle vel hjem, god sommer og vel møtt på Bacalaofestivalen

 1. juli.
  Møte hevet kl. 2145. SRÅ 23.04.2023
  P.S. Formann Bård ønsker følgende tilføyelse i referatet:
  Formannen beklager sterkt ikke å ha takket Anne Brith Nilsen, Liv Aarø og Grethe Sandquist for sin
  store innsats med Åresalg og Premieinnkjøp under vår spiseaften torsdag. De skulle ha hatt stor
  applaus og blomster der og da. Det var med følelse av skam å erfare at jeg glemte å formidle denne
  takken til våre hjelpsomme damer. Det å kunne si TAKK er mer viktig enn vi tror, og i vår generasjon
  er vi jo også oppdratt til det. I går, fredag , kjørte jeg ut til hver enkelt med blomster og personlig
  takkekort med beklagelse, men med stor TAKK for deres innsats for å gjøre kvelden minnerik.
  Bård Norberg
  Formann TSF