21. april 2012 skrev Tønsberg Blad v/Morten Børsum: Alle byens (kommunens) niendeklassinger får denne våren undervisning om Svend Foyn og hvalfangsten.De første klassene som får tilbudet i år er fra Ringshaug ungdomsskole.

Erfarne foredragsholdere

Åtte medlemmer av Tønsberg Sjømannsforening, som eier og driver senteret, deler på å undervise elevene.

“Hvordan er responsen fra elevene?” “Veldig bra. De sitter musestille og lytter. Noen har hatt familie på hvalfangst, så noen spørsmål kommer. Lærerne er opptatt av dette, og noen noterer ting for å bruke det i undervisningen senere” sier Sigmund Opthun, en av de frivillige fra sjømannsforeningen som underviser elevene.

Mens vi prater står hans kollega Einar Sjuve i sjøfartssenterets lille auditorium og forteller klasse 9D fra Ringshaug ungdomsskole om Svend Foyn og om moderne hvalfangst.

Einar Sjuve hadde fjorten sesonger på “Pelagos”. Sigmund Opthun var ute to sesonger med “Pelagos”, den ene som messegutt, den andre som byssegutt. “ Jeg var messegutt for Sjuve” forteller Ophtun.

Opplegget er slik: “Først holder vi et foredrag på 45 minutter. Det handler om Svend Foyn og hans historie fra dag en i 1809 til han dør i 1894. Pluss litt om moderne hvalfangst, som foregikk i Sydishavet. Etter foredraget er det ti minutter frikvarter. Så kjører vi en film på ca. 30 minutter og til slutt er det omvisning i hvalfangst- og sjøfartsavdelingene. Hele opplegget tar to timer” sier Ophtun.

Siste hvalsesong

Hvalfangstfilmen er fra ekspedisjon Thorshavet fra 1965 – 66. “Dette var den ene av de to siste norske hvalfangstekspedisjonene i Sydishavet” forteller Optun.

Dette er tredje år på rad Tønsberg Sjømannsforening har dette opplegget på sitt sjøfartshistoriske senter. Opplegget inngår i, og støttes med midler fra, Den Kulturelle Skolesekken

Foto over: Morten Børsum. Klasse 9D ved Ringshaug ungdomsskole. Imidten under: Sigmund Opthun. Imidten over Einar Sjuve. Begge fra sjømannsforeningen.

Foto under: Eldar Sveinung. Tatt i museet. «Hval forut»!