Fra Tønsbergs Blad ved journalist Jon Cato Landsverk sakser vi:

Representanter for Tønsberg sjømannsforening mottok 23. mai Svend og Lena Foyns minnefondspris for sitt arbeid med å holde Svend Foyns minne levende. Minnefondets leder Wilhelm Damm la vekt på at sjømannsforeningen har gitt distriktets skolebarn opplæring om Svend Foyns virksomhet. Prisen, som ble mottatt av Ragnar Henriksen på vegne av sjømannsforeningen består av en glasspokal og kr. 10 000.

Overrekkelsen fant sted i “Pelagosrommet” i sjømannsforeningens lokaler. Rommet er kledd med veggpaneler fra kokeriet “Pelagos”  som før det ble ombygd i 1928 til hvalkokeri bar navnet “Athenic” og gikk i rute fra 1901 mellom England og New Zealand som passasjer- og fryseskip. Når priser skal skiftes mellom “sjømannshender” kan ikke seremonien iflg. Landsverk få en bedre ramme enn “Pelagosrommet”.

Foto: Anne Scharlotte Schjøll. Kay Myhre og Ragnar Henriksen mottok 23. mai Svend Foyns minnespris av leder Wilhelm Damm (til høyre) i Svend og lene Foyns minnefond.