En hedersmann har kastet anker. Thorstein Gjermundrød sovnet stille inn fredag den 11. mai, 92 år gammel. Han var den siste tiden plaget av sykdom.

Hvalskytter, sjøkaptein og senere sjåførlærer Thorstein Gjermundrød vil ikke lenger være det naturlige midtpunkt på mandagsmøtene til Gallerikomiteen i Tønsberg Sjømannsforening. Besøkende til vårt Sjøfartshistoriske Senter skal ikke lenger ha glede av hans lærerike forklaringer om hvalfangsten og dens betydning for Tønsberg og de omliggende kommuner.

Bare 15 år gammel dro han til sjøs for å oppleve verden som han sa. Det begynte med én sesong på hvalkokeri og deretter fortsatte han på hvalbåt hvor han etter hvert steg i gradene til han ble skipsfører og hvalskytter. Under 2. verdenskrig tok han styrmanns- og skipsførereksamen på Haugar her i Tønsberg, likeså eksamen som radiotelegrafist. Telegrafistutdannelsen gjorde at han ble med i hjemmestyrkene og var med på å bygge opp sambandet i Vestfold for de allierte. Dette holdt i 18 måneder, men så ble han angitt til Gestapo og måtte rømme til Sverige. Her ble han instruktør og utdannet ca 100 nye telegrafister fram til krigens slutt.

I 1960 ble hele hvalekspedisjonen solgt til Japan og Thorstein Gjermundrød sluttet som hvalskytter. Etter ett års skolegang kom han tilbake til Tønsberg og nå som sjåførlærer ved egen trafikkskole. Det er nok mange i distriktet som husker ham fra den tiden, men enda flere husker ham nok som skipper på ”Kysten 1” gjennom flere sommere.

Tønsberg Sjømannsforening hadde glede av å få Torstein Gjermundrød som medlem allerede i 1967. Det vil si at han ved sin bortgang hadde vært medlem i hele 45 år. Han har opp gjennom årene hatt verv i foreningen som styremedlem, viseformann, styremedlem i Tønsberg Sjømannshjem og formann i Galleri -komiteen fra 1993. På Generalforsamlingen i år 2000 ble han utnevnt til æresmedlem på grunn av sitt lange og meget aktive arbeid i og for Tønsberg Sjømannsforening.

Vi i foreningen vil huske Torstein som medlem og forsanger i vårt Shantykor, for hans evne til å engasjere folk med sin eksper-tise om sitt yrke og ikke minst for sitt store hjerte for foreningen og medlemmene. Vi må heller ikke glemme muntrasjonsrådet Thorstein. Hvor mange ganger har vi ikke opplevd at tårene triller og magemusklene smerter etter å ha hørt noen av hans historier? Han var en ener på det området og det virket som om historiesekken hans var utømmelig. Men mest av alt vil vi huske menneskevennen Torstein og vi vil savne ham.

Du vil ikke bli glemt Thorstein, vi lyser fred over ditt minne!

For Tønsberg Sjømannsforening

Ragnar Henriksen

Formann

Foto: Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter. En engasjert Torstein Gjermundrød forteller om hvalfangsten til interesserte skoleelever