Dette var en historisk begivenhet med taler av daglig leder Geir Røvik, ordfører Petter Berg, Kong Harald og styreleder i Stiftelsen Nytt Osebergskip, Einar Chr. Erlingsen (i den rekkefølge). I sine taler fremhevet både kongen og ordføreren Tønsbergs tilpasningsdyktighet fra vikingby til en av Norges største fangst- og sjøfartsbyer fram til dagens moderne handels-, nærings- og kulturby. Likeså berømmet de all den  dyktighet og dugnadsånd for ikke å si vågemot som er nedlagt i å lage en tro kopi av Osebergskipet i naturlig tørrelse, alt utført i vikingtidens byggemåte og med verktøy tilsvarende det som ble benyttet på den tid. Byggeprosessen, som nå har vart i et par år, har vært mulig gjennom fremragende ledelse, omfattende forskning og eksperthjelp, en stab av dyktige treskjærere, smeder, båtbyggere, veversker, syersker, hjelpere, noen betalt, de fleste på dugnad, rause sponsorer, støtte fra fylket, byen og dens befolkning samt en god del optimisme. Med dette har de lagt en ny dimensjon til Tønsberg by.

 Litt dramatikk med å få sjøsatt skipet, men desto større jubel fra folk og tuting fra småbåtene da havnebåten “Kaldnes” rykket det løs fra beddingen og “Saga Oseberg” rolig og majestetisk kunne gli ut i Tønsbergfjorden. Ivrige roere i tidsmessige drakter rodde så fartøyet til egen pir på Osebergodden.

Foto over:   TSS. Folkehav på begge sider av kanalen og mengdevis av småbåter fulgte sjøsettingen.

Foto under: 1. TSS. Klar for sjøsetting.          

                    2. TSS. Flott på vannet.          

                    3. Håkon Mosvold Larsen. Stortingspresident Dag Terje Andersen, Styreformann

                        Einar Chr. Erlingsen, Kong Harald og dronning Sonja

                    4. TSS. Under roing.  

                    5. TSS. Fortøyd til egen pir.