Tønsberg Sjømannsforening har igjen lagt et godt år bak seg, og det har vært stor aktivitet gjennom hele året. Sjømannsforeningen feiret i år sin 167 års generalforsamling, og det er gledelig å meddele at foreningen  er oppegående med stor aktivitet.  Vi er velsignet med at våre medlemmer  har stor dugnadsånd og bemanningen av de forskjellige kommiteer  er foreløpig uproblematisk.

En av de største aktivitetene våre er den Kulturelle skolesekken hvor vi har ca. 500 elever fra det 9. klassetrinn, og aktiviteten foregår i hele april måned. Elevene får et foredrag om seilskuteskipperen, fangstmannen og hvalfangeren Svend Foyn og en film om den moderne hvalfangsten. Våre foredragsholdere synes det er hyggelig og interessant å kunne formidle litt av vår historie til skoleelevene som for øvrig virker interessert og spørrevillige.

Vår neste aktivitet blir bacalao festen 13. juli, og da har vi 30 dugnadsvillige medlemmer i sving. Bacalaofesten har nærmest blitt en tradisjon i Tønsberg, og dette må vi prøve å fortsette med.

I løpet av sommer / høst blir det en liten oppgradering av hvalfangstavdelingen hvor vi samler inn et større billedmateriell fra Syd Georgia.

Det er også planer om å lage en ”Pelagos” film, for pr. i dag finnes det ingen god hvalfangstfilm med ei Tønsberg ”koke”

Tønsberg Sjømannsforening er en kulturbærer som nyter stor anerkjennelse i vår by, og dette må opprettholdes ved at vi finner frem til personer som brenner for historien om byens skipsfart og hvalfangsthistoreie som skapte arbeidsplasser og velstand til vårt distrikt. Er det noen der ute som har lyst til å være med på å fremme vår sjøfart og hvalfangstkultur og bli medlem av Tønsberg Sjømannsforening, så er det bare å ta kontakt med vår forening, og vi kan love en givende og interessant tid.

Styret har en del utfordringer i tiden fremover, og en av de største utfordringene vil være å sikre rekruttering til Tønsberg Sjømannsforening.

Kay O. Myhre