Foto over:  TSS.“Götheborg” avga full salutt i Tønsbergfjorden.

Foto under: TSS. 1. Offiser overvåker fortøyningen.

                            2. Skipet trygt fortøyd ved Tollbodbryggen.

“Götheborg” ankom Tønsberg onsdag 8. mai og ble her til over Kristi himmelfartsdag 10. mai. Skipet vakte stor oppmerksomhet, og det var mange som benyttet anledningen til å se hvordan en Ostindiafarer så ut både fra Tollbodbryggen, ombord og under dekk.

Etter besøket i Tønsberg seilte skipet videre til Moss og deretter til Oslo.

“Götheborg” er 58 meter langt inkl. baugbom og 11 meter bredt og er ifølge skipets nettsted verdens nåværende største seilende treskip. Dagens «Gøtheborg ble bygd som en fullskalakopi av en Ostindiafarer med samme navn, som forliste ved Hunnebådan utenfor Göteborg i 1745 på tilbaketur etter sin tredje tur til Kina. Heldigvis overlevde hele besetningen og mye av lasten ble berget. Vraket ble funnet i 1984 og straks oppsto ideen om å bygge en kopi. På sine turer til Kina på 1700-tallet var den opprinnelige “Götheborg” lastet med tømmer, tretjære, jern og kobber som det avleverte i Cadiz, Spania og for dette mottok sølv som de i Kina byttet mot te, porselen og silke.

 I Ostindia-farten hadde skipet en besetning på 130, mens dagens “Götheborg”  har en besetning på 80. Skuta eies og drives av det i 1993 gjenopprettede Svenska Ostindiska Companie som opprinnelig eksisterte i perioden 1731–1813.

Kjølen til dagens “Götheborg” ble strukket i 1995. Fartøyet ble sjøsatt i 2003 under stor festivitas med kongefamilien til stede og dro på jomfrutur i 2005. Mye av tiden gikk med til å finne ut hvordan skipet skulle bygges. Dette arbeidet var svært krevende ettersom det ikke fantes noen tegninger. Kopien ble bygd etter 1700 talls tradisjoner, og det medgikk hele 1000 eikestammer og 50 kilometer med furu. Nagler, blokker, seil og rep ble lagd for hand og det tok hele 100 000 mannetimer bare å bygge opp riggen. “Götheborg” er registrert i Det Norske Veritas.