«Southern Actor» er nå på 2 dagers besøk i Tønsberg. Herfra drar den tilbake til sin hjemstedshavn ved Museumbrygga i Sandefjord. I dag eies båten av Sandefjord kommune, driftes av Hvalfangstmuseet og bemannes og vedlikeholdes av frivillige fra Hvalfangstklubben i Sandefjord
Under 2. verdenskrig ble verdens hvalfangstflåte kraftig redusert. En rekke skip gikk tapt, mange ombygd til andre formål, mens andre – etter krigen – fremsto svært umoderne. «Southern Actor» er en typisk etterkrigs hvalbåt, representativ for de som preget perioden 1945 – 1955.
Hvalfangstselskapet Chr. Salvesen & Co i Leith, Skottland hadde i 1950-årene to flytende kokerier i Sørishavet, og dessuten landstasjonen Leith Harbour på Sør-Georgia. «Southern Actor» ble bygd i 1950 og fanget hval for disse kokeriene sammen med mange andre Southern-båter.
Da gamle hvalfangere i 1980-åra i Sandefjord fant ut at også en gammel hvalbåt måtte tas vare på, viste det seg umulig å finne en av byens egne hvalbåter. Ingen var i en slik stand at den egnet seg til å restaurere. Valget falt derfor på «Southern Actor». Dette kunne forsvares bl. a. fordi selskapet Salvesen kan sies å være halvt norsk. En stor del av mannskapene på Salvesens ekspedisjoner var fra Vestfold, og selskapets flytende kokerier ble utrustet i Tønsberg.
Båten ble brakt til Sandefjord i 1989 og gjennomgikk en omfattende restaurering. I 1995 var «Southern Actor» ferdig restaurert så autentisk som mulig i forhold til slik båten opprinnelig var med den originale dampmaskinen intakt og malt i Salvesens farger. Samme år ble hun erklært verneverdig av riksantikvaren.
Southern Actor representerer den moderne hvalfangstens epoke og er den eneste hvalbåten som ennå er i original operativ stand. I 1999 ble Southern Actor tildelt Norsk Kulturarvs kvalitetsmerke «Olavsrosa».
Historikk fra Lardex:
1950 Bygget som hvalbåt SOUTHERN ACTOR ved Smith’s Dock Co. Ltd, Middlesbrough for Chr. Salvesen & Co., Leith, Skotland. Fanget med Flk SOUTHERN HARVESTER 1950-60 tallet.
1960 Fanget for Leith Harbour sesongen 1960/61.
1961 Fanget for Flk SOUTHERN VENTURER i sesongen 1961/62.
1962 Opplag i Melsomvik
1964 Solgt i mars til Skjelnan Kvalstasjon A/S & Co, K/S (E. Aarseth & Co., Ålesund), omdøpt POLARBRIS 8 juni 65, registrert i Tromsø. I fangst ved Skjelnan hvalstasjon i Troms
1971 Opplag Ålesund.
1975 Solgt i april til Industria Ballenera SA, Vigo Spania, omdøpt. IBSA UNO og fanget v/ Vigo 1975-85.
1981 Senket i Vigo etter sabotasjeaksjon av Watsons Sea Shepard. Hevet og reparert. Senere omdøpt ITAXA III.
1989 Solgt for hugging i Cee, Spania, men reddet i siste liten av entusiaster fra Sandefjord og slept til hvalfangerbyen under det midlertidige navn PINGVIN. Fullrestaurert, malt i Salvesens farver og redøpt SOUTHERN ACTOR.