Utnevnelsen skjedde under Tønsberg Sjømannsforenings 168. generalforsamling i Tollboden 6. februar 2014.
Før utnevnelsen loset formann Kay O. Myhre oss gjennom et omfattende program, hvor det bl. a annet ble stemt over en omfattende endring i våre lover, som ble godkjent med stort flertall og som nå vil bidra til at alle som heretter blir innvalgt er stemmeberettiget fra første stund (Ikke mer A og B medlemmer). Det er også mulig for kvinner å bli medlemmer. Alle skal dog anbefales og deretter stemmes inn på medlemsmøter.  Formannen kunne etter gjennomgang av regnskapet fortelle at vi basert på arv, sponsorinntekter, betydelig egeninnsats, kontingenter og utleie, nå har en trygg økonomi og at vi derved kan fortsette vårt arbeid med oppgradering av våre lokaler og utstillinger samt det som skal til for at vi skal være en betydelig aktør i det maritime Tønsberg.
Til slutt ble det valgt nytt styre hvor Sjøkaptein Kay O. Myhre ble gjenvalgt som formann og hvor Sjøkaptein Tore Simonsen rykket opp til nestformann. Deretter var det var det erter, kjøtt og flesk.
I styrets begrunnelse for å utnevne Maskinsjef Arne Christophersen til æresmedlem står det:
Maskinsjef Arne Christophersen ble innvotert som stemmeberettiget medlem av Tønsberg Sjømannsforening den 26.januar 1983. Han ble honnørmedlem i 2009, og tildelt foreningens hedersmerke med diplom i 2011.
Arne Christophersen har vært et meget aktivt medlem av Tønsberg Sjømannsforening i en årrekke. Han var varamann til styret i 2000 og 2001, styremedlem fra 2002 til 2005.
Fra år 2000 var han sammenhengende i 7 år foreningens sekretær. Her gjorde han en utmerket jobb, spesielt etter ervervelsen av Tollboden. Dette var en omstillingsperiode med mye ekstra sekretærarbeid.
Under ombyggingen av Tollboden var han med i dugnadsgjengen, der han deltok med stor iver gjennom hele perioden.
Arne Christophersen hadde i mange av sine år som sekretær ansvaret for vårt medlemsregister. Etter noen års opphold tok han igjen ansvar for dette, et arbeid han enda gjør med stor flid og nøyaktighet. Nå har han i tillegg ajourføring og kontroll med medlemmenes e-postadresser, og han er med som foredragsholder i senteret for elevene som deltar i den kulturelle skolesekken.      
Han lager også hvert år våre medlemskort. Likeså skriver han og produserer våre lovbøker ved fornyelse.
Med sin lange fartstid i de forskjellige funksjoner i foreningen er han en støttespiller for så vel styre som komiteer.  Er for tiden også formann i valgkomiteen.
Arne Christophersen har klart vært en person som på en særlig fremragende måte har tjent foreningens sak, og fortsatt gjør det.

Foto over: TSS. fra overrekkelsen

Foto under: Silje Gomnes.