26. mars var det premiere på forfatter og filmskaper  Erik Jacobsens nye dokumentarfilm om Fl. k «Pelagos». Tilstede var, Carsten Bruun jr., eldste representant fra familien som eide «Pelagos», hvalskytter-veteranen Knut Ellefsen sammen med sine barnebarn, Tønsbergs ordfører Petter Berg og viseordfører Anne Lise Skarstad, Rektor Kjetil Teigen fra Den kulturelle skolesekken, medlemmer fra Pelagos/Antarctic-klubben og Tønsberg Sjømannsforening samt andre innbudte.
Formann i Tønsberg Sjømannsforening, Kay O. Myhre, ønsket velkommen og sa seg fornøyd med at de nå hadde fått en dokumentarfilm basert på et hvalkokeri fra Tønsberg. Den vil naturligvis bli vist for Tønsbergs 9.-klassinger i forbindelse med foreningens samarbeid med Den kulturelle skolesekken, men også ved andre arrangementer i foreningens regi. Den vil ikke være til salgs foreløpig.
Fra Tønsberg Blad sakser vi: «Filmen består av farvefilm fra 60-tallet og svarthvittopptak fra 1947/48. den forteller om eventyrlystne førstereisgutter, krevende fangst og flensing, farefulle farvann og hjemmelengsel. – Det kunne gå dager uten hval. Da ble folk hvalsjuke, sier en av veteranene som blir intervjuet. Vi får også se skjegg som vokser ut over sine bredder og danner grunnlag for konkurranser. Musikk, idrett og soling var aktiviteter på den litt roligere tilbakefarten».
Innlagt var også kommentarer fra 6 tidligere hvalfangere hvorav 4 fra sjømannsforeningen.
«Pelagos»-veteranen Knut Ellefsen sa seg svært fornøyd med filmen og mente den på en fin måte viser hvordan hvalfangsten var.  Hans barnebarn syntes det var veldig interessant å få se hva bestefar tidligere hadde fortalt dem om. Rektor Ketil Teigen ønsket filmen velkommen som et verdifullt bidrag til ungdomsopplæringen gjennom Den kulturelle skolesekken. Ordfører Petter Berg var begeistret og fremhevet at filmen er en fin måte å overlevere nær historie til nye generasjoner.
Arrangementet ble avsluttet ved at Carsten Bruun jr. fortalte om hvalkokeriets spennende historie helt fra 1901 da det med navnet «Atenic» seilte som passasjer og fryseriskip mellom England og Australia til det ble hugget opp som hvalkokeriet «Pelagos» i 1962. En historie alle kan gjøre seg bedre kjent med ved et besøk i Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter.

Foto over: TSS. De tre hovedaktører bak filmen. Kay O. Myhre, økonomi, Einar Sjue, historie, Erik Jacobsen, filmskaper

Foto under: TSS. 1. Knut Ellefsen og hans barnebarn

                            2. Carsten Bruun jr. og Knut Ellefsen

                            3. Carsten Bruun jr.forteller