Foto: TSS. Over: Byskogen 9A, under Byskogen 9B

Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter gjennomfører i disse dager et undervisningsopplegg for alle 9. klasser, over 450 elever, i Tønsberg kommune i samarbeid med Tønsbergs kulturelle skolesekk. Den foregår over to undervisningstimer for hver klasse og handler om Svend Foyns liv og hvalfangsten i Antarktis. I den sammenheng viser vi også en film fra en hvalfangstekspedisjon. Innlagt er også en kort omvisning i museet
I dag har Byskogen 9A vært på besøk på formiddagen og Byskogen 9B på ettermiddagen. Dette er 5. året vi avholder denne undervisningen. Hvert år tar vi hensyn til impulser fra elevene og nye ideer fra medlemmene og foretar stadig forbedringer av undervisningsopplegget. I år har vi derfor lagt inn kart i og litt mer informasjon i bildeforedraget om Svend Foyn og vi har dessuten tatt i bruk en nyanskaffet film om hvalkokeriet «Pelagos» fra Tønsberg. (Se artikkel nedenfor) Den erstatter nå en film vi hadde om «Thorshøvdi» fra Sandefjord. De som underviser er medlemmer av foreningen og har lang erfaring fra hvalfangst og sjøfart.
Basert på elevenes kommentarer når de kommer inn i museet og interesse under en liten omvisning, deres engasjement i timen og lærernes uttalelser etterpå har vi inntrykk av at dette er et verdifullt innslag i skolenes historieundervisning.