Så er vi godt inne i foreningens 168. år, og aktivitetene er større enn noen gang. Foreningens komiteer fungerer meget bra, og det gledelige er at vi ikke har vanskeligheter med å bemanne komiteene.
Styret i Tønsberg sjømannsforening har i lengre tid diskutert et eventuelt samarbeide med de andre maritime aktørene i Tønsberg havn, og 5. november 2013 ble dette en realitet, da ble Tønsberg Maritime Kulturforum stiftet. Med oss har vi Tønsberg Kystkultursenter /Loggen Kystlag, Stiftelsen Berntine, Vikingskipet ”Saga Oseberg”, D/S ”Kysten” Tønsberg Havnevesen
Og Tønsberg Sjømannsforening. Her er vi 6 aktører som alle i fellesskap skal arbeide for:

”Å fremme- Tønsberg områdets maritime historie og kultur til glede og nytte for lokalbefolkning, næringsliv og besøkende til området”.

Vårt første mål er å få sjøfartsavdelingen tilbake til Slottsfjellmuseet. Museet har i dag ingen maritim utstilling, noe som vi ikke godtar i Norges eldste by og ikke minst sjøfartsby.

Den 22. april ble det holdt et stort møte og idedugnad i sjømannsforeningens festlokale hvor fylkesordfører. Ordførerne i Tønsberg, Stokke og Nøtterøy deltok. Formannen i Vestfoldmuseene deltok også. Et positivt møte hvor vi forventer at Tønsberg igjen vil innta plassen som Norges Maritime Hovedstad.

Noe av det største som har skjedd i Tønsberg Sjømannsforening 168 års historie er at kvinner nå har adgang til medlemskap i foreningen. Vedtaket ble fattet på foreningens 168. generalforsamling 6. februar 2014.

Vårt museum, Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter Tønsberg har i 6 år hatt den Kulturelle Skolesekken hvor kommunens 9. klassinger har fått en innføring i seilskuteskipperen, fangstmannen og hvalfangeren Svend Foyns liv, og historien om den moderne hvalfangsten.
Sjømannsforeningens nye tilskudd til skolesekken er filmen om Tønsberg-kokeriet ”Pelagos” en film produsert av Erik Jacobsen, men i sin helhet bekostet av Tønsberg Sjømannsforening.

Arbeidet med oppgradering av museet er i full gang, og museumsarkitekt Pål Sundhell håper å være ferdig med arbeidet i god tid før sommerferien. Museet vil derved bli mer interessant.

Tønsberg Sjømannsforenings bygg Tollboden fremstår også i år som en praktbygning og en stor takk til huskomiteen for deres arbeid med vedlikeholdet av bygningen.

Bacalaofesten er nær forestående, og 12. juli braker det løs. Bacalaokomiteen fikk mye ros for bacalaoen i 2013, og har forsikret oss at den også i år blir en smaksopplevelse. Ta med dere familie, venner og kjente og støtt opp om Bacalaofesten.

Arrangementskomiteen / styret har også planlagt en sommertur i år, og dette blir i begynnelsen av september. Turen i år går til København med DFDS, og opplegget blir museum / bryggeribesøk. Gled dere.
Ønsker våre medlemmer en god varm og hyggelig sommer.

Kay O. Myhre