Foto TSS: Skonnert «Anna Rogde» eskortert av Galeas «Berntine» og Vikingskip «Saga Oseberg»

1 1814 rakk ikke den nordnorske delegasjonen frem til Eidsvoll for å kunne delta i utformingen av ny grunnlov for Norge. Men 200 år etter at grunnloven ble vedtatt vil de sørge for at stemmene deres vil bli hørt, og det over hele landet, ved at verdens eldste seilende skonnert, «Anna Rogde», Harstad, foretar en grunnlovsseilas fra Hammerfest til Oslo.

«Vi bruker seilasen til å gi oppmerksomhet til viktige verdispørsmål – demokrati, miljø og kultur – og vi får ekstra oppmerksomhet rundt dette når vi setter ting i en så festlig setting som dette» sa Jan Gunnar Winther, direktør på Norsk Polarinstitutt, som var initiativtaker til seilasen.
Et viktig element i opplegget er at man skal møte representanter for lokalmiljøene i de havnene man er innom. Spesielt viktig er det å treffe barn og ungdom. De har en nøkkelrolle, ifølge Winther.
Seilasen startet i Hammerfest 14. mai og vil vare helt fram til begynnelsen av juni. Da vil i alt 23 havner være besøkt før man klapper til kai i Oslo 6. juni, for deretter å fortsette med landtransport til Eidsvoll dagen etter, hvor de blir mottatt av riksantikvaren.
Torsdag 5. juni kl. 0900 ankom Anna Rogde Tønsberg under egen salutt og fanfare fra Tønsberg  janitsjar. På Tollbodbrygga sto ordfører Petter Berg og fungerende biskop David Gjerp og ønsket velkommen. De ble supplert av Trelleborg skolekor som sang kjente vakre sanger og Ilebrekke barnehage som overleverte en film om demokratiet «Jakten på grunnloven».
Allerede kl. 0830 ble «Anna Rogde møtt av Norges eldste seilende ishavskute «Berntine», Tønsberg, og «Saga Oseberg», Tønsberg, ute i Vestfjorden.
I løpet av dagen var det flere arrangementer og besøk om bord. Kl. 2000 samme kveld satte Anna Rogde kursen mot Oslo.


Skonnert «Anna» af Rogde – «Anna Rogde»
I 100 år seilte «Anna» af  Rogde som frakteskute veesntlig langs norskekysten, for det meste for seil og etterhvert med en 40 hk Bolinder semidiesel motor.
Men tiden tæret på fartøyet og i 1970-80 årene ble det nødvendig med omfattende restaurasjoner.

Skuta ble etter dette benyttet i forbindelse med frivillig ungdomsarbeid, og de seilte uketurer med ca. 30 ungdommer om bord. Til sammen har de gitt opplæring i seiling til ca. 4 000 ungdommer.

Tekniske data:
Type: 2-mastet slett-toppet skonnert.
Byggeår: 1868
Byggested: Bangsund Skipsverft, Namsos.
Lengde over dekk: 28,0 m., med baugspryd: 36,6 m. Bredde: 6,7 m..
Tonnasje: 92 brutto registertonn.
Seilareal: 444 kvm.
Motor: Scania DS 14 turbo diesel, 400 hk, montert 1986, før det 40 hk Bolinder semidiesel.
Fart: 12 knop med seil, 10 knop med motor

Sertifikat for 32 personer for overnatting og 88 personer for dagsturer
Eierforhold:
1868 – 1872: Partrederi i Bergen,
1872 – 1976: Isak Rogde og familien Rogde,
1976 – 1985: Brødrene Aage og Magne Gjertmund Indahl,
1985 – 1991: Magne Gjertmund Indahl,
1991 – :         Stiftelsen Anna Rogde.