Bilder: Vera Gran Simonsen.

Tønsberg Sjømannsforening 11.12.2014 Julemøte med ledsagere

Kl.1900 med 6 glass på skipsklokken ønsket formann Kay O.Myhre  alle velkommen til en hyggelig kveld. Han opplyste at det var 117 tilstede, men det var mottatt avbud fra 10. Æresmedlemmene Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Sjøkaptein Einar Sjuve, Maskinsjef Arne Christophersen, Flykaptein Odd Knutsen og Driftssjef Sigmund Opthun, samt kveldens foredragsholder Domprost David Gjerp og Erling Dittmann som vil underholde ønsket han spesielt velkommen. Han ga også noen praktiske opplysninger for aftenens program.

Ordet ble gitt til Domprost David Gjerp om emnet «Du har et liv som skal leves». I foredraget fortalte han flere gode historier og det ble gitt mange eksempler på hvorledes livet burde leves og de erfaringer han selv hadde hatt. Han fikk tilslutt applaus og han takket for oppmerksomheten.
Etter foredraget takket og overrakte formannen foredragsholderen foreningens drammeglass med logo, 150 års jubileumsbok samt blomster.         

Formann fortalte deretter litt om maleriet av Tønsberg havn fra tidlig 1900 årstallet som er malt av Museumsarkitekt Sundhell  og at aftenens meny ville bli kalkun med riskrem til dessert.

Kl.2000 før serveringen begynte fortalte Erling Dittmann litt om Tønsberg Sangen som ble sunget med Dittmann ved pianoet. Formanen utbrakte deretter en skål for Tønsberg.

Etter hovedretten holdt formannen «Damenes tale». Han tok for seg situasjonen for dagens ektefeller og i tidligere tider. I dag går utviklingen hurtig men situasjonen er omtrent lik for som regel bak en vellykket mann står det alltid en forundret kvinne. Han nevnte også dagens situasjon på norske skip hvor offiserer/mannskaper blir erstattet med utenlandske. Han fikk applaus og det
ble utbrakt en skål for damene.

Desserten og kaffe ble servert og Sjøkaptein Tor Henrik Karlsen holdt «Takk for maten talen». Han syntes at aftenens meny hadde vært fortreffelig. Fortsatte med å fortelle om matlaging  til et juleselskap da han var ung og nygift som endte med bare servering av kaffe og julekaker. Han fikk applaus for talen og en god historie tilslutt.

Kl.2150 presentert formannen Erling Dittmann. Han takket for invitasjonen og nevnte at Tønsberg Sjømannsforening hadde «Style» før han fortalte om sin far og hans musikkinteresse. Han nevnte også hvorledes tiden hadde endret seg siden hans barndom hvor det nesten fantes en skomaker/slakter og andre håndverkere på hvert hjørne i byen.

Formann takket og ga ordet til Domprost David Gjerp som leste «Juleevangeliet». Deretter ble
«Deilig er jorden» sunget med Erling Dittmann ved pianoet.

Formannen tok opp at foreningen nå hadde en egen ordenskomitee som anbefalte til styret de av
foreningens medlemmer som hadde gjort seg fortjent til en påskjønnelse etter stor innsats for foreningen.
Odd Knutsen ble gitt ordet og han fortalte litt om hedersmerkets bakgrunn/historie. Deretter ble
etter tur først Kjøkkensjef  Gunnar H.Andersen, Sjøkaptein Erik Hennigsen og Maskinsjef Olav
Nilsen kalt opp og begrunnelsen for tildeling av foreningens hedersmerke ble lest opp og diplomer
ble overrakt.  Formannen festet merkene og de fikk alle overrakt blomster til applaus.

Formannen overrakte deretter blomster til Domprost David Gjerp og Erling Dittmann som takk for
deltakelse ved julemøtet.

Shanty-koret v/Befrakter Erik Graue ble bedt om å synge og han informerte om korets aktiviteter i 2014 og  med Graue som forsanger sang koret «Skomvær-valsen. Finn Aage Christoffersen fortalte først litt om bakgrunnen for shantyen før han som forsanger av koret sang «Rolling Home».  
Koret fikk applaus for fremføringene.

Det ble deretter trekking av gevinster etter aftenens åresalg hvor det var ti gevinster.

Til slutt kl.2255 takket formannen alle for fremmøtet og ønsket alle en god jul. Han opplyste også
at foreningens neste møte er 6.1.2015 hvor det blir foredrag om Svend Foyn v/Viseformann Sjøkaptein Tore Simonsen.

Svend Erik Jensen
Sekretær. 

Bilde 1: Domprost David Gjerp kåserer om: Du har et liv som skal leves.

Bilde 2: Fra venstre: Viseforfatter m.m, tidligere lektor Erling Dittmann som fortalte om Tønsberg-sangen og gamledager i Tønsberg og akkompagnerte ved pianoet. Formann Kay O. Myhre og Domprost David Gjerp som holdt aftenens kåseri