Mye sjøfartshistorie i Tønsberg, og i den lys gule bygningen inne på plassen ligger Tønsberg Sjøfartshistoriske

Senter med sine flotte uttsillinger

Sist helg var SS «Svanen» fra 1916 tilhørende Norsk Maritimt Museum på besøk i Tønsberg, hvor den lå fortøyd ved Tollboden brygge. Når da DS «Kysten» fra 1909 lå ved Honnørbryggen og Galeas «Berntine» fra 1890 ved Tønsberg brygge, så var her mye sjøfartsnostalgi samlet på ett sted. Og på samme plassen ligger Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter.

«Svanen» er en ca. 30 meter lang slettoppet tremastet skonnert bygget i eik og bøk i 1916 hos J. Ring Andersen i Svendborg, Danmark. Skuta startet som et rent seilskip, uten maskin, spesielt innredet for transport av trelast.

I 1972 ble skuta, da også utstyrt for dieseldrift, overtatt av Norsk Sjøfartsmuseum (nå Norsk Maritimt Museum).

«Svanen» blir nå benyttet til skoleskip og drar også ut på korte og lange tokter langs Norges kyst samt driver med cruise- og chartervirksomhet. Den har også vært benyttet som tiltak for vanskeligstilt ungdom. Drift og vedlikehold er også basert på frivillighet og økonomiske bidragsytere.

Med støtte fra Riksantikvaren og en rekke andre instanser fikk skonnerten «Svanen» en etterlengtet levetidsforlengelse i 2011 til 2012. Under trebåtfestivalen i Risør i 2013 ble dette arbeidet belønnet med «Årets verftsrestaurerte seilfartøy».

Svanen er noe så unikt som det eneste bevarte seilende handelsskip som har vært i internasjonal fart for Norge, den eneste gjenværende tremastede skonnerten og derved erklært verneverdig av Riksantikvaren.