George R. Cummings foran sitt maleri i TSS hvalfangstavdeling

5. september hadde vi, sånn plutselig og uforberedt for oss, besøk av ingen ringere enn The Salvesen Ex Whalers Club, Edinburg i TSS museum. Men vi fikk nå vist dem både vår Pelagos-film og gitt dem en grundig omvisning i museet. Tidligere hvalfangere som de var, hadde de også mye å fortelle.
De er i Norge hvert år, men ettersom Tønsberg Salvesen klubb er nedlagt, treffer de kolleger fra hvalfangsten i Fredrikstad som fremdeles har sin Salvesen klubb. Men til Tønsberg må de – hver gang, Det var jo Jarlsø som var deres (kokeriene «Southern Harvester og Venturer) sommerhavn. For det var Onesimus Andersen i Tønsberg som var Salvesens norske representant og som sørget for ankringsplass for sommeren, bemanning, utrusting og vedlikehold av fartøyene.
Overraskende stilte en av deltagerne, George R. Cummings, seg ved siden av vårt flotte maleri (orginal) av  Fl.k «Southern Venturer» på vei inn til Leith Harbour på Syd Seorgia og sa at han hadde malt det – Oj!
Fra internett ser vi at George R. Cummings, født 1932 i Edinburgh, er en kjent marinemaler med mange motiver fra Antarktis og da spesielt hvalfangst. Hans malerier kan sees i mange museer rundt om i hele verden bl. a i i Tønsberg. Han er også å finne på diverse auksjoner som f.eks Christies, og BBC har intervjuet ham om hans malerier. Det som særpreger maleriene er hans store detaljrikdom og korrekte gjengivelse. På spørsmål om han maler etter fotografier, svarte George: «Nei  –  hukommelse». Utrolig å høre når man ser maleriet i TSS museum.
George R. Cummings, som nå er leder av The Salvesen Ex Whalers Club, Edinburg, besøkte Syd Georgia for første gang i 1947. Han var da 15 år gammel og messegutt på Fl. k «Southern Venturer». Siden har han vært nede i Antarktis flere ganger. Først de 20 til 30 siste årene har han satset på marinemalerier.
Neste gang de kommer skal vi være bedre forberedt.