Foto: Tore Simonsen: Foran til venstre: Kulturminister Thorhild Widvey, Leder for Tønsberg Maritimt Forum Kay Myhre, Avdelingsdirektør Slottsfjellsmuseet Lena Fahre. Foran til høyre: Ordfører Petter Berg, Direktør for Vestfoldmuseene Nils Anker, Styreleder for Stiftelsen Nytt Osebergskip Einar Chr. Erlingsen

Fra Tønsbergs Blad v/ journalist Erik Munsterhjelm sakser vi:

TØNSBERG: Skal noe slikt bli realisert, er man helt avhengig av statlige bidrag.
Omvisning og orientering
Torsdag 10. sept. var kulturminister Thorhild Widvey (H) på besøk i Tønsberg. Her sto en omvisning på Slottsfjellsmuseet (hvor et fremtidig maritimt museum i Tønsberg er tenkt å ligge) og deretter en orientering om planene i Tollboden (hvor dagens maritime «museum» ligger).
– Hvem tenner ikke på slike planer, svarer kulturministeren på spørsmål fra Tønsbergs Blad.
Det er Vestfoldmuseene ved Slottsfjellsmuseet og Tønsberg Maritime Kulturforum som nå skal samarbeide om planene som forhåpentligvis skal ende i nytt maritimt museum i byen.
– Skal man legge vanlig fordelingsmodell til grunn, bør en kunne forvente at staten bidrar med sytti prosent, sier styreleder i Vestfoldmuseene IKS, Hallvard Kausland.
– Imøteser søknader
Om det kommer noen statlige midler til prosjektet, og i tilfelle hvor mange, kunne ikke ministeren svare konkret på.
– Nå imøteser vi søknader herfra. Så får vi se nærmere på disse. Tønsberg har en veldig spennende maritim historie. Og dette virker å være et interessant prosjekt, sier Widvey.
Partifelle og stortingsrepresentant Kårstein Eidem Løvaas peker på det omfattende lokale samarbeidet mellom offentlige og private aktører, og hva man selv har klart å samle inn av midler.
– Slikt er med på å rettferdiggjøre en søknad og kan også være med å utløse ytterligere med midler, sier han.