Foto: Redningsselskapet: RS «Eivind Eckbo», stasjonet på Jarlsø

Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning (NSSR) ble grunnlagt 7. juni 1891. Den mest kjente av de første redningsredningskøytene var konstruert av Colin Archer og fikk navnet RS 1 «Colin Archer». I restaurert stand eies den nå av Norsk Maritimt Museum. Dette fartøyet ble prototypen for redningsskøyter i over 30 år fremover.
125 årsdagen ble feiret over hele landet med åpne redningskøyter, kaffe og kaker m.m. Avdeling Telemark, Vestfold og Østfold, med kontor i Tønsberg, feiret jubileet 26. juni med bl. a besøk om bord i redningsskøyte, båtturer med vesle «Julius» og konsert i Foynhagen
Siden oppstarten har selskapets redningsmenn og -kvinner reddet over 6 400 mennesker fra den sikre død. Hele 600 000 barn, kvinner og menn har fått hjelp med små og store problemer på sjøen.
Men det er ikke bare redningsberedskap de tar seg av. De er også opptatt av forebyggende tiltak. Som en del av dette arrangerer de kurs i sjøvett for skolebarn. Og i juni var over 100 skolebarn fra Husvik Skole invitert til redningsselskapet i Tønsberg for to timers undervisning m/demonstrasjoner i dette tema.