Alle bilder TSS: Per Ness leser valglisten, Tore Simonsen klubber inn.

Generalforsamlingen i Tønsberg Sjømannsforening 2017.

Den 9.februar 2017 holdt Tønsberg Sjømannsforening sin 171. generalforsamling i Tollboden.
Kl 1800, med fire glass på skipsklokken, kunne formannen ønske 70 medlemmer velkommen til generalforsamlingen.
Formann Tore Simonsen leste årsberetningen, og den vitnet om en stor og god aktivitet.
Høstturen til Stockholm og den tradisjonsrike Bacalaofesten i juli var to av årets store høydepunkter.
Arrangementskomiteen, kulturkomiteen og huskomiteen ble berømmet for grundig arbeid og stort engasjement. Disse tre komiteene er selve motoren i foreningen. Shantykoret må også berømmes.
Forretningsfører Agnar Kristoffersen presenterte regnskapet som viste et greit overskudd. Han leste også revisjonsberetningen. Budsjettet for 2017/18 ble også lagt fram. Kontingenten holdes uendret for det kommende året.
Valgkomiteen hadde gjort en grundig jobb, slik at valget var unnagjort på 10 minutter, og det vitner om stor og god stabilitet i foreningen.
Valget gav dette resultatet:


Formann Sjøkaptein              Tore Simonsen
Viseformann Sjøkaptein         Eilif H Hundal
Styremedlem Statslos            Jon Brun
Styremedlem Driftssjef           Sigmund Opthun
Styremedlem Skipsmegler     Inge Thorstensen
Varamedlem Skipselektriker   Rolf R Halvorsen
Varamedlem Sjøkaptein         Trond Presterud
Varamedlem Revisor              Sven Richard Åsvang
Det vil si gjenvalg på samtlige som var på valg.
Arkivar Nils Toreskaas ble tildelt foreningens «Tinnfat med logo» for utmerket innsats for foreningen.
Etter dette var vi klare for festmiddagen, og tradisjonen tro ble det servert skipskost. (erter-kjøtt og flesk)
Æresmedlem, sjøkaptein Ole M Brynjulfsen utbragte Kongens skål.
Formannen leste opp telegrammet som var sendt til H M Kong Harald V i anledning av foreningens 171. generalforsamling. Han leste også opp hilsenen som vi hadde fått fra Kongen.
Ett vers av kongesangen ble sunget.
Æresmedlem, sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen holdt tale for fedrelandet og ett vers av nasjonalsangen ble sunget.
Viseformann, sjøkaptein Eilif H Hundal takket for maten, og betjeningen ble overrakt en blomsterbukett som takk for god servering og nydelig mat.
Etter middagen ble mange av foreningens ildsjeler hedret med en liten oppmerksomhet.
Diakon Arne Johan Asmyhr leste prologen til punsjbollen og denne ble satt fram.
Undertegnede kom med en enkel oversikt over foreningens aktiviteter, både avsluttede saker og saker som fortsatt er til behandling. Det er stor aktivitet i foreningen. Det er vanskelig og trekke fram enkeltprosjekter i en slik sammenheng, men jeg vil likevel berømme medlemmene som arbeider med å registrere krigsseilerne våre. Det er et stort, viktig og krevende prosjekt som ligger på et nasjonalt plan.
Shantykoret avsluttet kvelden med tre shanties, og fikk stor og oppriktig applaus.
Formannen takket for et meget hyggelig og vellykket arrangement, og ønsket alle vel hjem.
Ref. Tore Simonsen