Nok et år er omme og vi er like unge.
Selv om vi har hatt noen gråværsdager det siste året, så har vi fortsatt stor og hyggelig aktivitet, og det er en fornøyelse å være formann i en slik forening, bestående av så mange fine mennesker.
Også her vil jeg igjen berømme våre dyktige og driftige komiteer, her har vi foreningens arbeidsmaur.
Mange av våre aktiviteter fortsetter fra det ene året til det andre. Eksempler på dette er:
Bacalaofestivalen, i streng regi av bacalaoadmiral Ola M Brynjulfsen og hans mannskap.
«Den kulturelle skolesekken» er i stadig utvikling og flere skoler kommer til. Et godt og viktig utstillingsvindu for foreningen generelt og Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter spesielt. Foredrag om Svend Foyn, selfangst og hvalfangst holdes også av våre medlemmer.
Samarbeidet med Tønsberg Maritime Kulturforum er viktig, og TMK har utviklet en ny hjemmeside hvor vi er profilert. Det samme er vi hos «Pulserende Kystperle» og «Visit Vestfold». TMK skal i løpet av sommeren arrangere «Kulturdager» og «Kulturseminar», og vi blir sterkt involvert. «Færdern» kommer til byen den 9. til 11.juni, og her blir vi også involvert.
Dette samarbeidet med TMK er viktig med hensyn til å utvikle et fremtidig maritimt museum i byen vår. Oppsetting av deler av gamle Tønsberg Reperbane er et glimrende eksempel på dette.
Filmprosjektet vårt, i samarbeid med Erik Jacobsen, er i god gjenge og mange viktig intervjuer er gjennomført.
Skiltet på sørøstveggen, med vår gamle logo, er ikke på plass, men tillatelsen fra kommunen er gitt, og skiltet settes om kort tid i bestilling.
Shantykoret er fortsatt i vigør, men trenger sårt nye medlemmer. Her er det bare å stemme i.
Registreringen av krigsseilerne fortsetter i uforminsket styrke, og i skrivende stund er det registrert ca 17000 personer. Noen av våre medlemmer gjør en glimrende jobb her.
Vi har reforhandlet kontrakten vår med Nina og John Helge Larsen, og den løper frem til 31.12.20.
Sist høst hadde vi en fantastisk tur, med ledsagere til Stockholm. Slike turer frister til gjentagelse, så Olav og gjengen forbereder ny tur til høsten.
Justeringene i museet vårt går mot slutten. Vi har sikret oss en minneplate over falne elever, som var elever ved Maskinistskolen under 2. verdenskrig. Vi jobber med en tilsvarende tavle fra den maritime skolen på Haugar. Rydding/arkivering på kontoret har også vært en krevende og nyttig jobb.
Vi skal, i samarbeide med «Stiftelsen Gamle Tønsberg», lage en miniatyrutgave av Kaldnesfergen, i bronse, som skal plasseres på Tønsberg Brygge, helst ved Tollbodbrygga. Ingen økonomiske forpliktelser for oss. Vi har også fått en henvendelse om å plassere en Bofors hvalkanon på Tollbodbrygga. Henvendelsen kommer fra vårt medlem John Hoen på Skjærsnes i Stokke.
Vi vil gi økonomisk støtte til ei prosjektgruppe som skal lage bok om «Velferdskontor for Handelsflåten».
I tillegg til alt dette, kommer alle de små daglige gjøremålene som må gjøres for å holde foreningen og bedriften i gang.
Takk til alle bidragsytere!
Tore Simonsen
Formann