Bilder og tekst  ved Norvald Fuglestrand er hentet fra Tønsberg Blads eavis: Mange fremmøtte på hvalfangertreffet i Hedrum.

Tor Bjørvik – var ikke snauere enn å kalle treffet for verdens største hvalfangertreff. Til tross for truende småregn ble det en flott opplevelse for de nærmere 300 som hadde møtt. Årlige treff skal minnes de cirka 5000 vestfoldinger som i sin tid dro til antarktiske områder for å tjene sitt levebrød.

Tore Bjørvik, Audun Tjomsland og Tore Simonsen på hvalfangertreffet i Hedrum. 

Varden Trekkspillorkester med godt voksne veteraner gjorde stor lykke da de fylte podiet og fremførte en rekke populære viser. Etter håndsoppretting fra de fremmøtte viste det seg at 35 hadde vært med Thor Dahl, 25 med Kosmos-kokeriene og 19 med Melsom. Lederen i Øyas Venner, Olav Helge, som fylte 70 år denne dagen, ble gratulert og kunne allerede tilby 2020 utgaven av SG kalenderen.

Svein Rollstad, ga som leder i Sandefjord Hvalfangerklubb Tor Bjørvik livsvarig medlemskap i sin forening fordi han hadde ledet hvalfangertreffene i 25 år, selv om han selv aldri hadde vært på hvalfangst.

Audun Tjomsland. I år var det Kosmos og Anders Jahres hvalfangstselskap som skulle omtales – og hvem kjenner denne historien bedre enn Audun Tjomsland som også har skrevet en fyldig bok om Anders Jahre. I sitt foredrag la han vekt på gründerens innsats helt fra 1925 til 1968 da Kosmos IV avsluttet den pelagiske fangst i Sørishavet. I den tiden skapte han utrolig mange arbeidsplasser og sørget blant annet for at Hvalfangstens Hus ble bygget i Sandefjord. Audun var ellers forundret over at norske hvalfangstselskaper ikke på et tidligere tidspunkt deltok i det andre oljeeventyret som startet i Texas i 1901 og som i nyere tid har utviklet seg i Nordsjøen.

Tore Simonsen, formann i Tønsberg Sjømannsforening, holdt et glimrende kåseri om sine erfaringer fra 1960 da han som 15- åring og skoletrett tok hyre som messegutt på en av Kosmos hvalbåter og tjente 198 kroner i måneden. Tore var senere sjøkaptein og var med på oppdrag på en oljeplattform i Nordsjøen. Som pensjonist gledet han seg spesielt over å bidra til «Den kulturelle skolesekken» og undervise niendeklassinger i hvalfangsthistorie. Elevene sitter som tente lys og liker å høre om hvalfangstens store betydning for næringslivet i vårt land og særlig i Vestfold.

Hedrum Bygdetun har mye å vise fram når det gjelder bygdehistorie. Derfor all ære til Hedrum Historielag som har vært vertskap for mange tilstelninger gjennom flere tiår!

Norvald Fuglestrand